“Rəqəmsallaşma sahəsində bankçılıq və innovasiya ekosistemi uzlaşması”
    Lotfi Zadeh Technology Center