Lütfi Zadə Texnologiya Mərkəzi - rəsmi açılış
    Lotfi Zadeh Technology Center